Wyjazdy zagraniczne w celu poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia, to stała tendencja. Miała ona miejsce w latach 90-tych, nasiliła się po roku 2000, kiedy to wielu młodych ludzi wyemigrowało pracować za lepsze pieniądze i ma to miejsce obecnie. Mimo, iż praca za granicą nie jest już tak opłacalna jak kiedyś, ponieważ zacieraj się różnice w wydatkach między Polską a innymi bogatszymi krajami europejskimi, nadaj wyjazd jest kuszącą alternatywą. Popularne stwierdzenie, ze kryzys lepszy jest w Niemczech, Anglii czy Francji niż w Polsce, ma jednak wiele wspólnego z prawdą. Wystarczy spojrzeć na tendencje odnośnie kształtowania się średnich zarobków u nas i ogólnie w Europie.

Są one większe, dlatego wielu Polaków wyjeżdża, nie znajdując dogodnych warunków pracy dla siebie w ojczyźnie. Sytuacja jest ciężka wszędzie, jednak wydaje się, że ostatnio wyraźnie gospodarka polska osłabła i to nie tylko na skutek ogólnoświatowego kryzysu, ale nieudolnego zarządzania i słabego wsparcia ze strony zarządzających. Likwidacja, całkowita lub częściowa wielu dużych przedsiębiorstw, nie daje wyboru, za coś trzeba żyć, a więc emigrujemy.

W wielu wypadkach potrzebne jest pozwolenie na pracę. Jeśli korzystamy z usług agencji pracy tymczasowej lub stałej, znacznie łatwiej znaleźć zatrudnienie w Niemczech czy Anglii. Takich biur pośrednictwa pracy jest wiele, jedne bardziej znane inne mniej. Pozwolenie na pracę jest konieczne dla osób niebędących obywatelami UE oraz EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek również nie potrzebują pozwolenia na pracę.

Obywatele Polski mogą więc podejmować zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i Niemczech bez uzyskiwania pozwolenia. Najczęściej restrykcje te dotyczą osób z takich krajów jak Estonia, Bułgaria czy Rumunia. Nawet, jeśli udało się im znaleźć pracę powinny one najpierw postarać się o pozwolenie na jej wykonywanie, inaczej będą musiały powrócić do swojego kraju. Warto o to zadbać oraz dowiedzieć się więcej o ograniczeniach w kwestii podejmowania zatrudnienia za granicą.